Mountain RushGuy Rowbury
Oil on Panel

16"h x 12"w
$950