Mountain WranglerGeorge D. Smith
Oil

18"h x 12"w
$5,600